รายละเอียดบัญชีจ่ายเงินรายเดือนข้าราชการบำนาญ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
รายการรายละเอียด
 
ใส่เลขประชาชน 13 หลัก  
ใส่เลขบัญชีธนาคาร 10 หลัก  
เลือกเดือน  
ใส่ปี พ.ศ.  

ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000    
Create by : http://msglive.org Version 3.4 ©2564-2575.  
All style support in IE9+, Firefox, Chrome, Safari, and Opera.